A A AAktualnościkomentarze (24)

Zmiany w prawie od 2011 roku. Wiele osób straci pracę. Przepisy zniechęcają emerytów do zatrudnienia

Zmiany w prawie od 2011 roku nie będą sprzyjały zatrudnieniu osób po 50. roku życia

Zmiany w prawie od 2011 roku nie będą sprzyjały zatrudnieniu osób po 50. roku życia

Od stycznia 2011 roku pracownik, który będzie chciał pobierać emeryturę, będzie musiał rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą, choćby tylko na jeden dzień.

Czytaj też: Dni wolne 2011. Przepisy po 1 stycznia 2011. Zobacz, kiedy masz wolne od pracy

Zamiana sposobu wyliczania kapitału emerytalnego odnośnie pracujących emerytów, którą proponuje prezydent Bronisław Komorowski, to zdecydowanie za mało. W ocenie Pracodawców RP kluczowe jest umożliwienie łączenie pobierania świadczenia z zatrudnieniem bez konieczności uprzedniego rozwiązywania stosunku pracy. Prezydent najpierw podpisał w grundniu ub. roku zmianę przepisów, a potem, gdy doszło do publicznych dyskusji na ten temat, to obiecał inicjatywę zmian. Teraz okazało się, że ma zamiar wnioskować o zmiany kosmetyczne. Wycofał się z wcześniejszych obietnic.

Nowe przepisy mówią tak: od 1 stycznia 2011 r. jest obowiązek zawieszenia prawa do emerytury przysługującej osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury.
Taką możliwość wprowadzono od 2009 r. - w odniesieniu do osób urodzonych przed 1949 r. i uzyskujących prawo do ustawowej emerytury (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), którzy mogli ją pobierać bez konieczności zwolnienia się z pracy w swojej firmie. Ale od w stycznia już takiej możliwości nie będzie. Aby trzymać emeryturę, emeryt choć na dzień będzie musiał zwolnić się ze swojej firmy. I dopiero jeśli zostanie ponownie zatrudniony, będzie mógł brać świadczenie i zarabiać bez ograniczeń.
Pracujący emeryci będą mieli do października czas do namysłu, czy chcą żyć z pensji, czy z emerytury. Jeśli się nie zwolnią i wybiorą pensję, ZUS zawiesi im emeryturę. Pobranych dotąd świadczeń nie będą musieli zwracać.
Tak zakaz będę wyglądał w praktyce. 
 

Kogo dotyczy zawieszenie emerytury


Czytaj też: Praca asystentki lub sekretarki za seks
Emerytura ulegnie zawieszeniu niezależnie od wysokości osiąganego przychodu oraz od wieku osoby uprawnionej do świadczenia - co oznacza, że dotyczy także kobiet, które ukończyły 60 lat i mężczyzn, którzy skończyli 65 lat.
Zawieszeniu podlega także okresowa emerytura kapitałowa. Kogo dotyczy?
1. Wszystkich emerytów, którzy nie rozwiązali stosunku pracy zawartego przed uzyskaniem emerytury:
* zarówno tych, którzy już przeszli na emeryturę,
* jak i tych, którzy prawo do emerytury uzyskają począwszy od 1 stycznia 2011 r.

2. Ale - w zależności od tego czy emerytura została uzyskana przed 1 stycznia 2011 r., czy już w 2011 r. - różna jest data, od której ZUS wstrzyma jej wypłatę.

 

 

Ważne dla emerytów od stycznia 2011 roku 

Tym osobom, które nabywają prawo do emerytury po 31 grudnia 2010 r. i kontynuują zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy - zakład nie wypłaci emerytury.
Chodzi tu o osoby, które wniosek o emeryturę złożą w nowym roku lub jeszcze w 2010 r., ale warunki wymagane do przyznania emerytury spełnią po 31 grudnia.
Przykład: Pan Władysław złożył wniosek o emeryturę w grudniu 2010 r. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej w 1997 r. i nadal kontynuuje zatrudnienie. Wiek emerytalny (65 lat) ukończy 19 stycznia 2011 r. i od tej daty ZUS przyzna mu emeryturę. Ale nie będzie jej wypłacał, bo pan Władysław nie rozwiązał stosunku pracy.

Wypłata emerytury
Czytaj też: Jak będą liczone nowe emerytury
Emerytura nie będzie wypłacana do czasu rozwiązania stosunku pracy i zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty.

1. Osoby, które rozwiążą stosunek pracy nawiązany przed przejściem na emeryturę, muszą niezwłocznie zgłosić wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia. Przepisy nakazują zrobić to od miesiąca, w którym przynajmniej przez jeden dzień emeryt już nie pracuje w ramach tego samego zatrudnienia, co przed nabyciem emerytury. Ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek.

2. Do wniosku o podjęcie wypłaty emerytury w związku z ustaniem zatrudnienia należy koniecznie dołączyć świadectwo pracy albo zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i datę rozwiązania stosunku pracy.

3. Osobom, które rozwiążą stosunek pracy z ostatnim dniem miesiąca, wypłata emerytury przysługuje od następnego miesiąca. Nie wcześniej niż od pierwszego dnia tego, w którym zgłosiły wniosek.

Przykład: Pani Halina jest uprawniona do emerytury od 8 stycznia 2011 r. Nadal pracuje na rzecz tego samego pracodawcy, co przed przejściem na emeryturę, a więc zakład nie wypłaca jej emerytury. Umowa o pracę zostanie rozwiązana z dniem 31 marca 2011 r. ZUS podejmie wypłatę emerytury od 1 kwietnia 2011 r. - o ile wniosek zostanie zgłoszony w kwietniu. Jeśli w maju - wypłata emerytury będzie dopiero od maja.

4. Tym osobom, które rozwiążą stosunek pracy w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca (np. 15), wypłata emerytury zostanie podjęta od miesiąca, w którym emeryt nie kontynuował już zatrudnienia. Jednak nie wcześniej niż od tego, w którym zgłosił wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Przykład: Pani Beata uzyskała emeryturę od 1 lutego 2011 r. i nadal pracuje w tej samej firmie, dlatego ZUS nie wypłaci jej przyznanego świadczenia. Jeśli umowa o pracę będzie rozwiązana od 15 maja 2011 r., ZUS zacznie wypłacać świadczenie od maja, o ile wtedy będzie zgłoszony wniosek. W razie gdy stanie się to później, wypłata nastąpi od miesiąca zgłoszenia.

5. Osobom, które wniosek o podjęcie wypłaty emerytury zgłoszą w czasie miesiąca od otrzymania decyzji o przyznaniu emerytury - wypłata świadczenia przysługuje od miesiąca, w którym już nie pozostawały w tym samym zatrudnieniu, co przed nabyciem świadczenia.

Przykład: Decyzją z 28 lutego 2011 r. ZUS przyznał od 1 lutego 2011 r. emeryturę panu Janowi, który nadal pracuje w ramach tego samego stosunku pracy, w którym pozostawał przed nabyciem emerytury. Nie będzie więc podjęta wypłata świadczenia. Załóżmy, że pan Jan rozwiąże stosunek pracy z dniem 20 lutego 2011 r., ale świadectwo wraz z wnioskiem złoży 3 marca. Ponieważ zrobi to przed uprawomocnieniem się decyzji, ZUS podejmie wypłatę emerytury od 1 lutego 2011 r.

6. W przypadku osób, które wykonują pracę na rzecz kilku pracodawców ZUS podejmie wypłatę emerytury wyłącznie wówczas, gdy zostaną rozwiązane wszystkie stosunki pracy zawarte przed przejściem na emeryturę.

Emerytury przyznane po 1 stycznia 2011 roku

Tym, którzy przeszli na emeryturę przed 1 stycznia 2011 r. i nadal wykonują zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, w którym pozostawały przed jej uzyskaniem - ZUS wstrzyma wypłatę emerytury od 1 października 2011 r.

Czytaj też: Praca. Zawód kasjera to jeden z najtrudniejszych, bo klienci to chamy

 

 

 

 

 

Komentarze (24)

 • 2010-12-26, 20:22
  pokaż komentarz
 • 2010-12-26, 20:58

  Zgadzam się z bezrobotnym.Jak wypracowałeś sobie emeryturę to korzystaj z życia a młodzi zdolni i pełni pasji poradzą sobie.Bezrobocie napewno zmnieszy się szcując skromnie o30%.

 • 2010-12-27, 05:19

  Emeryci DORABIAJĄ do niskich emerytur jak chcecie matołki i marudy zarabiać te 600-1000 zł to co stoi na przeszkodzie ? W sumie nic ale przecież można pomarudzić ...

 • 2010-12-27, 09:56

  Czy to jest sposób na bezrobocie? Czy absolwent zastapi fachowca z 30-40 letnim doświadczeniem? Kto go nauczy dobrej, fachowej pracy. Czy pracodawca zatrudni takiego absolwenta w miejsce dobrego fachowca? Ja bym takiego absolwenta nie przyjął. Sam by pewnie takiej pracy nie podjął. A jak się zdecyduje to - o zgrozo - ile przy tym popełni błędów, za które będzie płacić pewnie społeczeństwo. O co tu chodzi? ZUS z tego nic mieć nie będzie, a odwrotnie. Będzie musiał płacić pełne emerytury. A może chodzi o zawiść - jak zwykle to kieruje niejedna personę w rządzie. Ile jest tam emerytów pracujących - czy oni też odejdą - Oby! A czy panów posłów - emerytów też ubędzie z tego tytułu?

 • 2011-01-02, 20:08

  Nie zapomnijcie że nie ma ludzi nie zastapionych ,bardzo popieram tą ustawę i w końcu młodzi będą mieli jakąś szansę na zatrudnienie tylko znam osobiście takich szefów co będą na czarno trzymać emerytów i na nich będą się dorabiać.Powinny być ostre kontrole w zakładach pracy!

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.