A A AAktualnościkomentarze (1)

Składamy pozew do sądu przez internet

Aby złożyć pozew musimy założyć konto na stronie www.e-sad.gov.pl

Aby złożyć pozew musimy założyć konto na stronie www.e-sad.gov.pl

Od nowego roku pozwy o zapłatę składać można elektronicznie do wydziału cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie. Prawomocne nakazy zapłaty też będzie można egzekwować przez internet.

Działalność e-sądu otwiera uchwalona w grudniu minionego roku przez Sejm nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Pojawił się w nim nowy rozdział - elektroniczne postępowanie upominawcze, które wprowadzono w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu uzyskania tytułu wykonawczego w najprostszych i najbardziej powszechnych sprawach o zapłatę. Rozpatrywał je będzie dla całego kraju specjalnie powołany wydział cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. Natomiast wydział cywilny tamtejszego sądu okręgowego rozpatrywać będzie odwołania od wydanych nakazów. Sprawy te będą rozpatrywane niezależnie od wartości przedmiotu sporu i nawet jeśli przekroczy on 75 tys. zł, to i tak trzeba będzie pozew składać w e-sądzie w Lublinie.

Aby złożyć pozew należy:

* założyć własne konto użytkownika w e-sądzie i je aktywować, szczegóły na stronie www.e-sad.gov.pl lub www.lublin.sr.gov.pl
* mieć możliwość złożenia podpisu elektronicznego (nie dotyczy osób prywatnych)
* mieć możliwość wniesienia opłaty sądowej drogą elektroniczną (kartą, przelewem z konta bankowego).

Elektroniczne pozwy mogą wnosić firmy, przedsiębiorcy i każda osoba fizyczna. Ta ostatnia nie musi dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przeciwieństwie do radców prawnych czy adwokatów, reprezentujących firmy. Aby złożyć pozew należy się zalogować w e-sądzie i założyć w nim swoje konto. Tylko przez swoje konto będziesz miał wgląd w elektroniczne akta sprawy. Aby złożyć pozew, należy podać wszystkie żądane w formularzu on-line dane, określić żądanie i wskazać dowody uzasadniające skierowanie pozwu. Dowodów nie należy jednak dołączać. Jeśli zdecydujemy się na e-sąd, następne pisma sądowe też będziemy musieli kierować elektronicznie. Pozwany będzie jednak mógł korespondować z sądem listownie i np. odpowiadać w ten sposób na pozew. Jeśli jednak zdecyduje się na internet, dalszą korespondencję z sądem będzie musiał prowadzić elektronicznie.

Czytaj też: Pozwy o zapłatę możemy wnosić przez internet

Trzeba zapłacić

 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie ma zwolnień z kosztów sądowych. Opłatę taką należy wnieść bez wezwania przelewem z konta lub kartą płatniczą, zgodnie z instrukcją składania e-pozwu. Jeśli kogoś nie będzie stać na opłatę, będzie musiał wnieść pozew w formie papierowej.

Egzekucja przez e-komornika

Sprawy w postępowaniu elektronicznym sąd rozpatrywać będzie na posiedzeniu niejawnym, tak jak w postępowaniu tradycyjnym. Nakaz zapłaty umieszczony zostanie w aktach sprawy bez powiadamiania powoda. Obecność powoda nie jest wymagana. Jeśli sąd nie wyda nakazu zapłaty, skieruje sprawę do rozpatrzenia przez sąd według właściwości ogólnej, czyli najczęściej w miejscowości w której mieszka pozwany. Powiadomi o tym powoda. Jeśli nakaz wyda, powiadomi o tym listownie pozwanego wraz z informacją, że sprzeciw będzie mógł wnieść drogą elektroniczną lub listownie. Jeśli pozwany to zrobi, wówczas cała procedura e-sądu zostanie zakończona i sprawa zostanie skierowana na rozprawę do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Jeśli elektronicznie wydany nakaz zapłaty się uprawomocni, sąd nada mu elektronicznie klauzulę wykonalności. Wówczas powód będzie mógł także elektronicznie zgłosić komornikowi wniosek o wszczęcie jego egzekucji.

- Dla młodych adwokatów i radców, korzystających już z elektroniki, np. w korzystaniu z ksiąg wieczystych, rejestrów KRS-u czy zeznań podatkowych, elektroniczne pozwy będą dużym udogodnieniem. Gorzej będzie ze starszymi prawnikami, przyzwyczajonymi do papierowej korespondencji. Ale e-sąd sprawdzi się tylko pod warunkiem supersprawnego działania systemu informatycznego, z czym na razie są kłopoty - komentuje Marek Górecki, adwokat z Gorzowa Wlkp.

 

Czytaj też: Co się zmieni w przepisach w 2010 roku?

 

Więcej na temat: internet, pozew, e-sąd, pozew o zapłatę

Komentarze (1)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.