A A AZ regionukomentarze (2)

Gdzie szukać pieniędzy na rozkręcenie biznesu i rozwój firmy?

Starając się o wszelkie dofinansowanie i pożyczki, musisz mieć przygotowany dobry biznes plan (fot. DigiTouch)

Starając się o wszelkie dofinansowanie i pożyczki, musisz mieć przygotowany dobry biznes plan (fot. DigiTouch)

Jeśli nie masz lub brakuje ci pieniędzy na uruchomienie działalności gospodarczej jedyną szansą na bezzwrotne dofinansowanie jest dotacja. Gdzie możesz o nią pytać i kto może z niej skorzystać?

Czytja też: Jaki mały biznes daje największą szansę na sukces? Zapytaliśmy Lubuszan.

Pośredniaki udzielają dotacji na założenie własnej firmy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Robią to od kilku lat. Zmienia się kwota dofinansowania, bo wynika to ze sposobu jej obliczania. Najwyższa wynosi ok. 20 tys. zł. Jest to sześciokrotność wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Pośredniak nie przyznaje jednak każdemu maksymalnej dotacji. Decyzje są indywidualnie rozpatrywane i zależą od wniosku osoby, która się stara o pieniądze.

Czytaj też: Jak założyć własną firmę? Przeczytaj, a się dowiesz

Od czego zacząć

Każdy urząd pracy ma swój regulamin przyznawania dotacji. Skontaktuj się więc z pracownikiem pośredniaka, zapytaj gdzie możesz poznać te zasady. Po przeczytaniu, wynotuj pytania i upewnij się znów, czy wszystko dobrze zrozumiałeś. Zwykle różnice w regulaminach dotyczą tego, na co możesz wydać pieniądze. Są na przykład urzędy, które nie pozwalają wydać pieniędzy na zakup samochodu. Dotowane są zakupy ściśle związane z planową przez ciebie działalnością. Np. komputery, gdy rozkręcasz studio graficzne lub interes informatyczny. Startując z nową firmą masz także inne koszty - promocji, reklamy, pensji. Na część wydatków są wprowadzone limity (możesz pokryć tylko określony procent), ale składek ZUS w ogóle nie możesz zapłacić z dotacji. Pośredniaki nie przydzielą Ci pieniędzy także na kupno lokalu i ziemi. Po złożeniu wniosku czekasz na decyzję do ok. miesiąca. Urząd ma na odpowiedź 30 dni. Realnie przelew jest na twoim koncie po ok. półtora miesiąca od pomyślnej decyzji komisji.

Czytaj też: Zakładamy własną firmę. Biznes plan to podstawa

Czy możesz pisać wniosek?

Nie możesz starać się o dotację, jeśli:
* miałeś już pomoc finansową, pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych;
* miałeś już swoją firmę w ciągu ostatniego roku (ale możesz się starać, jeśli zamknąłeś ją na co najmniej rok przed złożeniem wniosku).
* przez dwa lata ostatnie byłeś skazany za przestępstwa gospodarcze
* przez rok przed złożeniem wniosku nie przyjąłeś oferty pracy, stażu, udziału w szkoleniu, kursie.
Warunki, które musisz spełnić:
* jesteś zarejestrowanym bezrobotnym i chcesz mieć własną firmę.
* kończysz szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców, organizowane przez urzędy pracy.

Gdy już wiesz, że spełniasz te kryteria, wypełniasz wniosek, który jest w pośredniaku, składasz razem z załącznikami (jakie - to ustalają urzędy). Oprócz formalnych wymagań, które musisz spełnić, bardzo ważny jest biznes plan swojego przedsięwzięcia (szerzej pisaliśmy o tym we wtorkowej „Gazecie Lubuskiej”, poradnik znajdziesz też na www.strefabiznesu.gazetalubuska.pl). Najtrudniejszym zadaniem jest bowiem przekonać komisję, że twój pomysł ma szansę na realizację i przetrwanie co najmniej rok, bo to jedno z wymagań, abyś nie zwracał dotacji. Zrobisz to, jeśli upadniesz lub nie będziesz umiał udokumentować wydatków, na które dostałeś pieniądze.

Na twoją korzyść działa posiadanie własnego wkładu w działalność. Może to być gotówka lub wyposażenie. Ważnym warunkiem do spełnienia może być poręczenie, choć nie wszystkie pośredniaki tego chcą lub stosują różne rodzaje: od żyrantów, przez weksle, gwarancje bankowe, po akt notarialny, w którym zgadzasz się na przejęcie majątku kupionego z dotacji.

Ważne! Mając już dotację z pośredniaka możesz starać się o pieniądze unijne. Jeśli twój wniosek zostanie odrzucony, możesz po poprawkach znów go złożyć.

Czytaj też: Własny biznes: Zakładamy konto bankowe

Inny sposób na pomoc

Oprócz pośredniaków, dotacje unijne można uzyskać w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

17 czerwca br. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki podjął decyzję o tym, że realizatorem projektu z działania 6.2 ma być Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Obecnie projekt jest oceniany przez ekspertów. Musi też zostać zatwierdzony przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Ogłoszenia na ten temat znajdziesz w prasie lokalnej, pytać też możesz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (namiary poniżej).

Kto może skorzystać z tych projektów?

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem tych, którzy ją mieli w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu). Szczególnie projekty skierowane są do osób:
* bez pracy przez co najmniej rok w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
* do 25. roku życia
* niepełnosprawnych
* po 45. roku życia
* kobiet (zwłaszcza wracających do pracy po czasie wychowywania dzieci)
* mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców (którzy chcą pracować w branży spoza produkcji roślinnej lub zwierzęcej).

Czytaj też: Zakładam własny biznes. A może kolektura Totalizatora?

Jakie to są projekty?

Projekty polegają na wsparciu osób, które chcą zacząć działalność gospodarczą, także spółdzielnię socjalną i spółdzielnię. Wsparcie polega na:
* szkoleniach, doradztwie, kursach, które przygotowują do startu i rozwoju własnej firmy;
* przyznaniu dotacji do 40 tys. zł lub 20 tys. zł w przypadku spółdzielni;
* przyznaniu finansów na opłacenie minimalnego wynagrodzenia dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą (może to trwać od sześciu miesięcy do roku). Jest to duża ulga dla właściciela młodej firmy, bo ma gwarantowaną i pensję, i opłacone składki.

Pożyczka to też jest wyjście

Jest w regionie instytucja o nazwie Lubuski Fundusz Pożyczkowy. Ma wprawdzie ofertę tylko dla już działających firm, ale dobra wiadomością jest fakt, że możesz starać się o pieniądze już miesiąc po starcie biznesu. Fundusz pożycza: mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które mają siedzibę w Polsce i działają w Lubuskiem. Pieniądze mogą być wykorzystane na zakup towarów i materiałów oraz inwestycje: zakup nieruchomości, remont, budowę lub przebudowę nieruchomości, zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, inne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Możesz dostać maksymalnie 400 tys. zł. Pożyczkę na cele inwestycyjne na okres do 7 lat, na cele obrotowe do 3 lat. Fundusz dopuszcza okres karencji w spłacie kapitału przez 6 miesięcy.

Jakie są koszty? Oprocentowanie pożyczek wynosi 4,49 proc. plus marża w skali roku i jest stałe w okresie spłaty pożyczki, opłata za rozpatrzenie wniosku 100 zł, jednorazowa prowizja w wysokości: od 1 proc. do 2 proc. kwoty pożyczki.

Jakie musisz mieć zabezpieczenia?

Poza wekslem „in blanco" wraz z deklaracją wekslową zabezpieczeniem pożyczki może być:
* poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych o udokumentowanych, regularnych dochodach;
* poręczenie z Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych;
* przewłaszczenie majątku ruchomego;
* inne formy zabezpieczenia;
* hipoteka na nieruchomości.

Fundusz udziela też bezpłatnej pomoc przy przygotowaniu analizy finansowej przedsięwzięcia. Rozpatrzenie wniosku trwa ok. dwóch tygodni.

 

GDZIE PYTAĆ

1. O dotacje na start firmy pytaj w swoim powiatowym urzędzie pracy.

2. O to, kto w regionie w tej chwili prowadzi lub będzie prowadził projekt dla osób zaczynających działalność gospodarczą możesz pytać:

* Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
tel. 68 456 56 04, 68 456 56 30
www.wup.zgora.pl

* Zespół ds. Obsługi Rynku Pracy
Oddział Zamiejscowy
ul. Kombatantów 34
tel. 95 720 70 14

O pożyczkę pytaj w:
* Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, tel. 68 329 78 34;
* Punkt Obsługi Funduszu Pożyczkowego, Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, I piętro, tel. 68 477 79 05
* Biuro Punktu Pożyczkowego, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Oddział w Nowej Soli, tel. 68 356 94 32.
 

Czytaj też: Nie wiemy co zrobić z miliardami złotych. Leżą bezczynnie na kontach bankowych

Komentarze (2)

  • 2010-08-19, 15:24

    o tym jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, w jakim kierunku rozwijać własną firmę, gdzie szukać nowych kontaktów biznesowych dowiesz się także na największych targach biznesowych w Polsce- Targach dla Przedsiębiorczości 2010, które odbędą się we Wrocławiu- szczegóły na: www.biznestargi.pl

  • ~Majka 2012-06-13, 09:21
    pokaż komentarz
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.