A A AAktualnościkomentarze (0)

Emerytury wyższe, bo bez zera

Jeśli brakuje ci zaświadczenia za jakiś rok, ZUS musi teraz przyjmować do wyliczenia nie zero zarobków, jak to robił poprzednio, tylko najniższe wynagrodzenie krajowe z roku w którym pracowałeś (fot. archiwum)

Jeśli brakuje ci zaświadczenia za jakiś rok, ZUS musi teraz przyjmować do wyliczenia nie zero zarobków, jak to robił poprzednio, tylko najniższe wynagrodzenie krajowe z roku w którym pracowałeś (fot. archiwum)

Nie masz zaświadczeń o zarobkach ani wpisu o nich w legitymacji ubezpieczeniowej? W twojej zbankrutowanej firmie zginęły dokumenty płacowe, albo poszły na makulaturę? To nie znaczy, że nic nie zarabiałeś i ZUS do wyliczenia emerytury przyjmie ci zero.

Do wyliczenia emerytury ZUS potrzebuje zaświadczenia o zarobkach z 10. kolejnych lat, wybranych z ostatniego 20-lecia pracy, albo z 20 lat, wybranych z całego stażu pracy. Jeśli brakuje ci zaświadczenia za jakiś rok, ZUS musi teraz przyjmować do wyliczenia nie zero zarobków, jak to robił poprzednio, tylko najniższe wynagrodzenie krajowe z roku w którym pracowałeś. Bo skoro pracowałeś i przedstawiłeś na to świadectwa pracy, to oczywiste, że mniej od minimalnej płacy nie mogłeś zarabiać. A to zawsze było więcej, niż zero. Jeśli już ci obliczył emeryturę lub kapitał początkowy z zerami, koniecznie złóż wniosek o przeliczenie.

Kto skorzysta na nowych zasadach?

* emeryci i renciści którym z braku dokumentów płacowych, ZUS do wyliczenia świadczenia przyjął kilka miesięcy lub nawet kilka lat zerowych,

* emeryci urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którym ZUS wyliczy emeryturę na nowych zasadach. Ale do tego potrzebny jest kapitał początkowy, który ZUS ustalił już, lub ustali na starych zasadach na podstawie dokumentów płacowych. Jeśli ich nie masz, teraz zamiast lat zerowych przyjmie minimalne wynagrodzenia

* tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, czyli nie przedsiębiorcy lub prowadzący działalność gospodarczą

Należy pamiętać, że najniższe wynagrodzenie przyjęte za lata zerowe, to 30-35 proc. ówczesnej średniej krajowej. Jeśli więc po przeliczeniu nowy wskaźnik wymiaru emerytury okaże się niższy od już ustalonego, ZUS odmówi przyznania niższego świadczenia.

Gdzie sprawdzić czy były lata zerowe

Należy uważnie przeczytać swoją decyzję emerytalną. Do decyzji o przeliczeniu podstawy wymiaru lub przyznania prawa do emerytury, ZUS załącza wykaz wynagrodzeń przyjętych do obliczenia świadczenia i wyliczony wskaźnik podstawy wymiaru, a więc jaki procent średniej krajowej stanowiły nasze zarobki. Jeśli w tym załączniku mamy wskaźnik „0” to znaczy, że do wyliczenia świadczenia przyjęto lata zerowe i warto złożyć wniosek o przeliczenie.

Tylko na wniosek

ZUS nie przeliczy świadczenia z urzędu i automatycznie. Trzeba złożyć wniosek i jeśli zrobimy to do końca 2009 r., podwyżkę dostaniemy z wyrównaniem od stycznia tego roku. Jeśli po 31 grudnia 2009 r., nowe świadczenie dostaniemy od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek. Możemy też napisać do ZUS odręcznie, ale z podaniem jednak numeru decyzji emerytalnej czy rentowej. Nie są potrzebne żadne inne dokumenty, bo ZUS je już zebrał przed wydaniem decyzji emerytalnej. Chyba że znalazłeś jakieś nowe świadectwa pracy, dzięki czemu do wyliczenia świadczenia ZUS doliczy lat składkowych.

Ile to będzie

Najwięcej zarobią ci emeryci, którym do podstawy wymiaru wliczono kilka lat ,,zerowych’’ i które miały długi staż ubezpieczeniowy. Ogólna zależność jest taka: tym wyższe świadczenie po przeliczeniu, im więcej było lat ,,zerowych’’, dłuższy był staż ubezpieczeniowy, a nowa podstawa wyliczenia świadczenia okazała się wyższa. Najwięcej skorzystają osoby, którym podstawę wymiaru emerytury wyliczono z 10 kolejnych lat. Do przeliczenia przyjmowana będzie tzw. stara kwota bazowa, jaką zastosowano do obliczenia wypłacanego dotąd świadczenia. Tylko jeśli ktoś pracował na emeryturze, a dzięki temu wskaźnik podstawy wymiaru okaże się wyższy od dotychczasowego, do wyliczenia świadczenia przyjęta zostanie kwota bazowa obowiązująca w dniu złożenia wniosku o przeliczenie. Na pewno minimalnego wynagrodzenia ZUS nie przyjmie za okres pobytu na urlopie bezpłatnym.

Gdzie szukać przepisów
Nowelizacja ustawy emerytalnej z 4 września 2008 r., Dziennik Ustaw nr 192, poz. 1180.

 

Czytaj też: Nie robię zamachu na emerytury

Więcej na temat: emerytura, dokumenty, wyliczenie

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.